• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Przegroda zacieśniająca
Cena 15 zł

Przegroda zacieśniająca przeznaczona do ula wielkopolskiego, Ostrowskiej oraz ula Langstroth.
Przegroda zacieśniająca
Przegroda zacieśniająca