• Current

Ul wielkopolski
Cena: 375 zł

W skład ula wchodzą:
- dennica
- 2 korpusy
- półkorpus
- podkarmiaczka
- daszek

Wymiar ramki: 360x260 (szerokość x wysokość)

Ul wielkopolski
Ul wielkopolski
Ul wielkopolski