• Current

Ul wielkopolski 12-ramkowy
Cena: 409 zł

W skład ula wchodzą:
- dennica
- 2 korpusy
- półkorpus
- podkarmiaczka
- daszek

Wymiar ramki: 360x260 (szerokość x wysokość)

Ul górski
Ul górski